پلی پارس زاگرس

  • مدیر: مهتاب نجفی تبار
  • تلفن:09189467248
  • وب سایت:
  • فاکس: 08334280780
  • نشانی: کرمانشاه، شهرک صنعتی جاده سنندج، خیابان دهخدا
  • ایمیل: mnajafitabar@gmail.com