پلی پارس زاگرس

  • مدیر: آقاي میلاد عبدلی
  • تلفن:08334280780
  • وب سایت:
  • فاکس: 08334280780
  • نشانی: کرمانشاه، شهرک صنعتی جاده سنندج، خیابان دهخدا
  • ایمیل: mnajafitabar@gmail.com