مهر اتصال صفاهان

مهر اتصال صفاهان-مهرداد قضاوی
  • مدیر: مهرداد قضاوی
  • تلفن:03136640669-03136640671
  • وب سایت: www.mehretesal.com
  • فاکس: 03136640669
  • نشانی: اصفهان - شهرک صنعتی مورچه خورت
  • ایمیل: mehr.office2013@yahoo.com