پالود صنعت نیکان

پالود صنعت نیکان-حسن محمودی
  • مدیر: حسن محمودی
  • تلفن:44566419
  • وب سایت: psne.ir
  • فاکس: 44513120
  • نشانی: تهرانسر بلوار اصلی نبش ششم پ 189
  • ایمیل: psnegroup@gmail.com