شرکت پلی راین(راین افشان زاگرس بیستون)

  • مدیر: باقر میرزائی
  • تلفن:0832333716
  • وب سایت:
  • فاکس:
  • نشانی: کرمانشاه-شهرک صنعتی فرامان-نبش جهاد4- روبروی فولاد نورد-شرکت پلی راین(راین افشار زاگرس بیستون)
  • ایمیل: polyraynzagros@yahoo.com