پلی اتیلن صدف نوین

  • مدیر: برخوداررضایی
  • تلفن:061-344327187-8
  • وب سایت:
  • فاکس: 061-34427186
  • نشانی: اهواز-کیلومتر5جاده ماهشر-شهرک صنعتی شماره3-خیابان ابتکار6
  • ایمیل: sdafnovin2016@gmail.com