عارف پلیمر

  • مدیر: محمدرضا محمدی
  • تلفن:071-32602991
  • وب سایت:
  • فاکس: 071-32602991
  • نشانی: شیراز-زرقان - منطقه صنعتی آب باریک - نبش خیابان نسترن
  • ایمیل: arefpolymer@yahoo.com