پگاه صنعت حیاط سبز

  • مدیر: محسن دولتشاهی نقابی
  • تلفن:05146139540-2
  • وب سایت: pegahsanat.com
  • فاکس:
  • نشانی: مشهد-شهرک صنعتی چناران-صنعت11
  • ایمیل: mdn50@yahoo.com