پلیمرآوا نوین ایرانیان

  • مدیر: محمدرضا رضا زاده
  • تلفن:88107301-6
  • وب سایت: www.polywin.ir
  • فاکس: 88107307
  • نشانی: تهران-خیابان ولیعصر-نرسیده به پارک ساعی- برج سپهرساعی-طبقه14-واحد1402
  • ایمیل: info@polywin.ir