شایان صنعت پلیمر آیان

  • مدیر: خورشید مقدم
  • تلفن:08645253809
  • وب سایت: www.shayansanatpolymer.com
  • فاکس:
  • نشانی: استان مرکزی-زرندیه-شهرک صنعتی مامونیه-خیابان چهارم-سمت راست-درب دوم
  • ایمیل: info@shayansanatpolymer.com