ماندگارسازان ابهر

  • مدیر: سید محسن موسوی
  • تلفن:35288105 024
  • وب سایت:
  • فاکس: 35288106 024
  • نشانی: استان زنجان - ابهر شهرک صنعتی شریف خیابان صنعت 4 کوچه تندیس 2
  • ایمیل: smmosavi51gh@yahoo.com