آب پلیمر اسپادانا

  • مدیر: علی صادقی
  • تلفن:03146696315
  • وب سایت: www.dasht_ab.ir
  • فاکس:
  • نشانی: اصفهان-شهرک صنعتی کوهپایه-نبش خیابان چهارم
  • ایمیل: dasht.ab20@yahoo.com