تک پلاست نورآذربایجان

  • مدیر: احمدروستا
  • تلفن:04142495120 -1
  • وب سایت:
  • فاکس: 04142492066
  • نشانی: آذربایجان شرقی-کیلومتر17جاده شبستر سلماس-نرسیده به سه راهی بندر شرفخانه
  • ایمیل: tapna@yahoo.com