شرکت صنعتی تولیدی سپنتا پلیمر

  • مدیر: همایون ابوعلی شمشیری
  • تلفن:02166259817
  • وب سایت: www.sepantapolymer.net
  • فاکس: 02166259818
  • نشانی: تهران- کیلومتر 9 بزرگراه فتح- خیابان شهید باقری - جنب انبارهای عمومی برق- شرکت سپنتا پلیمر
  • ایمیل: info@sepantapolymer.net