شرکت آبان بسپار توسعه

  • مدیر: مهرزاد فاطمی نیا
  • تلفن:06133130811
  • وب سایت:
  • فاکس: 06133130812
  • نشانی: اهواز، کیلومتر 10 جاده اهواز آبادان، کارخانه تولید لوله های پلی اتیلن دوجداره
  • ایمیل: