شرکت صانع مشهد

شرکت صانع مشهد-محمد علی بادیه نشین
  • مدیر: محمد علی بادیه نشین
  • تلفن:05136653080
  • وب سایت: http://SANE-PIPE.COM
  • فاکس: 05136650884
  • نشانی: مشهد، بزرگراه آسیایی، (جاده مشهد قوچان) خ آزادی، آزادی 117 ، ک سوم، سمت چپ ، پ 5
  • ایمیل: SANEMASHAD@HOTMAIL.COM