شرکت پلی ران اتصال

  • مدیر: سید سهراب معصومی لاری
  • تلفن:30-88648840
  • وب سایت: poliran.org
  • فاکس: 88648845
  • نشانی: تهران، میدان آرژانتین، خ زاگرس، پ 17 ، ساختمان پلی ران
  • ایمیل: info@poliran.org