شرکت مجد ایرانیان

شرکت مجد ایرانیان-علی اصغر کشت کاران
  • مدیر: علی اصغر کشت کاران
  • تلفن:07137742391
  • وب سایت: vahidgroup.com
  • فاکس: 07137742390
  • نشانی: شیراز، شهرک صنعتی بزرگ شیراز، میدان چهارم، خیابان ابتکار جنوبی، نبش خیابان 203
  • ایمیل: mip@vahidgroup.com