شرکت پلی پارس ایرانیان

  • مدیر: حسن شریفی
  • تلفن:56545854 - 56544388
  • وب سایت:
  • فاکس: 56546293
  • نشانی: جاده قدیم قم، بعد از کهریزک،‌قاسم آباد (شورآباد قدیم) خ شهید مدنی، پ 68
  • ایمیل: