شرکت پلی پارس ایرانیان

  • مدیر: حسن شریفی
  • تلفن:88554206-9
  • وب سایت:
  • فاکس: 56546293
  • نشانی: خیابان شهید بهشتی - خیابان وزرا کوچه سوم پلاک 24 طبقه اول واحد 3
  • ایمیل: