شرکت روداب پلاست

  • مدیر: مسعود رشیدی
  • تلفن:44108981-44108153
  • وب سایت: ruadab-plast.com
  • فاکس: 44816718
  • نشانی: تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، سیمون بولیوار، نبش خیابان معین، موسسه اعتباری ثامن، طبقه 3، شرکت روداب پلاست
  • ایمیل: masoudrashidimrm@gmail.com