شرکت نشا گستر پردیس

شرکت نشا گستر پردیس-حسین صفری دهکا
  • مدیر: حسین صفری دهکا
  • تلفن:02833454337
  • وب سایت: neshgostar.com
  • فاکس: 02833454338
  • نشانی: قزوین- شهرک صنعتی جدید لیا- بلوار صنعتگران جنوبی ، انتهای خ بهره وری
  • ایمیل: neshagostar@GMAIL.COM