شرکت دریا لوله کردستان

  • مدیر: محمد قربانی
  • تلفن:08735232853
  • وب سایت: ----------------
  • فاکس: 08735250615
  • نشانی: کردستان، قروه، خ شریعتی، بالاتر از منابع طبیعی، نرسیده به میدان بلال
  • ایمیل: