شرکت زمزم اتصال

  • مدیر: عباس شیریان
  • تلفن:36425011
  • وب سایت: ZAMZAMETTESAL.COM
  • فاکس: 36425011
  • نشانی: شهرک صنعتی عباس آباد، خ ابن سینا، خ جامی، خ بلوط 2/1- پلاک 971
  • ایمیل: ZAMZAMETTESAL@GMAIL.COM