شرکت تعاونی پلی پارس زاگرس

  • مدیر: محمد کهریزی
  • تلفن:08334306115
  • وب سایت:
  • فاکس: 08334306115
  • نشانی: کرمانشاه،6 کیلومتری جاده سنندج، شهرک صنعتی، خ دهخدا، کوچه پرفسور هشترودی، پ 3
  • ایمیل: