شرکت تعاونی مقاومت بندر

  • مدیر: سعید معقولي
  • تلفن:01734384198-99
  • وب سایت: www.moghavematebandar.com
  • فاکس: 01734383282
  • نشانی: استان گلستان، شهر نوکنده ، جاده قدیم شاه عباسی، روبروی جنگلداری چشمه بلبل شهرک خصوصی معقول
  • ایمیل: tahersanat@yahoo.com