تعاونی 613 پلی اتیلن کوثر بندرشرفخانه

  • مدیر: علیزاده
  • تلفن:04142493401-2
  • وب سایت: kosar-polyethylen.com
  • فاکس: 04142492988
  • نشانی: آذربایجان شرقی، بندر شرفخانه، سه راه علی بیگلو
  • ایمیل: kosar_pipe_co@yahoo.com