شرکت آبان فلات

  • مدیر: داریوش محمدی
  • تلفن:07132229921
  • وب سایت: abanfalat.com
  • فاکس: 07132246941
  • نشانی: شیراز، میدان ولیعصر، ابتدای بلوار سلمان فارسی، روبروی درمانگاه نادر کاظمی، فروشگاه قطران
  • ایمیل: abanfalat@yahoo.com