شرکت ساقه طلایی اسفراین

  • مدیر: احمدرضا رضایی
  • تلفن:05137134644-5137134348
  • وب سایت: steethylene.com
  • فاکس: 05837217703
  • نشانی: خراسان شمالی اسفراین، جاده اسفراین، بجنورد، جاده سنخواست (سارمران) شهرک صنعتی اسفراین بلوارصنعت صنعت دو
  • ایمیل: info@steethylene.com