شرکت آبریزان کرمان

  • مدیر: ابراهیم اکبری پور
  • تلفن:44249059 - 44205506
  • وب سایت: -----------
  • فاکس: 44249059
  • نشانی: جلال آل احمد، نرسیده به اشرفی اصفانی، پلاک 465 ساختمان آتنا، ط 3 واحد 9
  • ایمیل: e.akbaripour@yahoo.com