شرکت آبریزان کرمان

  • مدیر: غلامعلی لطفعلی زاده
  • تلفن:03432721419
  • وب سایت: -----------
  • فاکس: 03432721880
  • نشانی: جلال آل احمد، نرسیده به اشرفی اصفانی، پلاک 465 ساختمان آتنا، ط 3 واحد 9
  • ایمیل: e.akbaripour@yahoo.com