شرکت پلی رود اتصال

  • مدیر: رضا حبیبی
  • تلفن:77333132
  • وب سایت: polirood.ir
  • فاکس: 77147705
  • نشانی: تهران جاده آبعلی، خ اتحاد، خ شهید طوروسیان، ششم غربی، پلاک 11
  • ایمیل: