شرکت پلی‌لن

  • مدیر: فیروزه سادات معصومی لاری
  • تلفن:08334271496
  • وب سایت: polylen.com
  • فاکس: 08334279289
  • نشانی: کرمانشاه، کیلومتر 5 جاده سنندج، جنب کابل باختر، کارخانه لوله سازی پلی لن
  • ایمیل: info@polylen.com