شرکت آبرسانی دشت زاینده رود

  • مدیر: علیرضا میرمحمد صادقی
  • تلفن:03132225332
  • وب سایت:
  • فاکس: 03132231639
  • نشانی: اصفهان، خ آمادگاه، مجتمع گلدیس، ورودی2 واحد 216
  • ایمیل: