شرکت صنایع پلی اتیلن آباده

  • مدیر: عباس حیدری
  • تلفن:07144354912
  • وب سایت: --------------
  • فاکس: 07144354913
  • نشانی: آباده، کیلومتر 2 جاده شیراز، روبروی سنگبری حرا، صنایع پلی اتیلن آباده
  • ایمیل: POLI.ABADEHCO@YAHOO.COM