شرکت زاگرس پلاست غرب

  • مدیر: بهرامعلی الماسی
  • تلفن:08735250249 - 087352
  • وب سایت: --------------
  • فاکس: 08735247115
  • نشانی: کردستان، قروه، خیابان تختی، نبش کوچه وحدت
  • ایمیل: BA.ALMASI@YAHOO.COM