شرکت صنایع گسترش لوله اراک پلاب

  • مدیر: رحمت الله سعیدی
  • تلفن:08633572251
  • وب سایت: polab.co
  • فاکس: 08633571036
  • نشانی: اراک، خ دانشگاه، خ بوعلی سینا، انصاف6، پ 5549
  • ایمیل: info@polab.co