شرکت لوله گستر سنندج

  • مدیر: اکبر صادقی
  • تلفن:0873233014
  • وب سایت:
  • فاکس: 08733283795
  • نشانی: استان کردستان، شهرستان سنندج، میدان نبوت، جنب بانک ملت، دفتر مرکزی شرکت لوله گستر سنندج
  • ایمیل: