شرکت تدبیر نوین سازان

  • مدیر: فرهاد ملک پور
  • تلفن:04133295641 - -04133295638
  • وب سایت:
  • فاکس: 04134328457
  • نشانی: تبریز ولی عصر فلکه بارنج نبش بوعلی سینا برج ارم طبقه 12
  • ایمیل: