شرکت تدبیر نوین سازان

  • مدیر: فرهاد ملک پور
  • تلفن:04134328458
  • وب سایت:
  • فاکس: 04134328457
  • نشانی: تبریز، خ شریعتی جنوبی، س شماره 167، طبقه سوم
  • ایمیل: