آبیاری قطره ای اصفهان پوشان

  • مدیر: سید رضا امامی
  • تلفن:03145836483 - 031458
  • وب سایت: www.pooshanpipe.com
  • فاکس: 03145836734 ????? 1
  • نشانی: اصفهان – منطقه صنعتی دولت آباد – خیابان شمس تبریزی (بلور و شیشه) – پلاک 28
  • ایمیل: info@pooshanpipe.com