شرکت پارسیان لوله ایرانیان

شرکت پارسیان لوله ایرانیان-سعید محمودی
  • مدیر: سعید محمودی
  • تلفن:88520610
  • وب سایت: parsianpipe.com
  • فاکس: 88520536
  • نشانی: تهران، خ شهید بهشتی، خ سرافراز، کوچه 5، شماره 24، واحد 9- طبقه 4
  • ایمیل: info@parsianpipe.com