هیئت مدیره فعلی

محسن جمالیان

محسن جمالیان

سمت:رئیس هیئت مدیره
اطلاعات بیشتر
بیوک آقا صحاف امین

بیوک آقا صحاف امین

سمت:نایب رئیس هیئت مدیره و خزانه دار
اطلاعات بیشتر

مسعود رشیدی

سمت:عضو هیئت مدیره
اطلاعات بیشتر
احمدرضا توکلی

احمدرضا توکلی

سمت:عضو هیئت مدیره
اطلاعات بیشتر

سید مسعود مهدوی

سمت:عضو هیئت مدیره
اطلاعات بیشتر

بابک دیانت پی

سمت:دبیر انجمن
اطلاعات بیشتر