اعضای انجمن

شرکت توسعه صنایع پلاستیک ایران

شرکت توسعه صنایع پلاستیک ایران

مدیر:علی اکبر رامین افشار تلفن:88738051 رتبه بندی:رتبه A
اطلاعات بیشتر
شرکت صنایع پلاستیک جهاد زمزم

شرکت صنایع پلاستیک جهاد زمزم

مدیر:محمد مهدی رحمانیان تلفن:88938730-88907690 رتبه بندی:رتبه A
اطلاعات بیشتر
شرکت صنایع پلی اتیلن کرمان

شرکت صنایع پلی اتیلن کرمان

مدیر:مهدی ضیاء ابراهیمی تلفن:03432750199 رتبه بندی:رتبه A
اطلاعات بیشتر
شرکت گروه صنعتی آب لوله

شرکت گروه صنعتی آب لوله

مدیر:علیرضا شعاعی تلفن:03132674381 - 031326 رتبه بندی:رتبه A
اطلاعات بیشتر
شرکت یزد پلی اتیلن کویر

شرکت یزد پلی اتیلن کویر

مدیر:محمد حق دوست تلفن:03532553465-7 رتبه بندی:رتبه A
اطلاعات بیشتر

گسترش آبیاران لوله رفسنجان

مدیر:کامبیز حزینی بهرام آبادی تلفن:03434194343 رتبه بندی:رتبه A
اطلاعات بیشتر

تولیدی خزر کاوه گستر مروارید

مدیر:خلیل ایمانی کارنامی تلفن:01133250432 رتبه بندی:رتبه B
اطلاعات بیشتر
تولیدی غلامحسین تیموری و علی اصغر نجمی(اصفهان قطره)

تولیدی غلامحسین تیموری و علی اصغر نجمی(اصفهان قطره)

مدیر:علی اصغر نجمی تلفن:03152373126 رتبه بندی:رتبه B
اطلاعات بیشتر

شایان صنعت پلیمر آیان

مدیر:خورشید مقدم تلفن:08645253809 رتبه بندی:رتبه B
اطلاعات بیشتر
شرکت  کیوان پلاست

شرکت کیوان پلاست

مدیر:حبیب الله عموهادی تلفن:03153225554 رتبه بندی:رتبه B
اطلاعات بیشتر

شرکت باران پل اراک

مدیر:حمیدرضا قاسمی تلفن:55690000 - 086332839 رتبه بندی:رتبه B
اطلاعات بیشتر

شرکت تک ستاره گلپایگان

مدیر:مصطفی طالاری تلفن:03157248242 رتبه بندی:رتبه B
اطلاعات بیشتر

شرکت دینا پلیمر صفاهان

مدیر:سید جواد موسوی تلفن:03137761181 رتبه بندی:رتبه B
اطلاعات بیشتر

شرکت سیال سمن سسکو

مدیر:شفیعی علویجه تلفن:02333653420 رتبه بندی:رتبه B
اطلاعات بیشتر

شرکت لوله شرق آسیا

مدیر:عباسعلی عیدی زاده تلفن:05156526600 رتبه بندی:رتبه B
اطلاعات بیشتر

شرکت میرآب لوله طوس

مدیر:علی جلالی تلفن:05146139550 رتبه بندی:رتبه B
اطلاعات بیشتر

شرکت پارس پلی اتیلن جنوبی

مدیر:عبدالرحیم شیبانی تلفن:3-88517072 رتبه بندی:رتبه B
اطلاعات بیشتر

شرکت پتروصنعت نجف آباد

مدیر:محمدحسین صالحی تلفن:031-42696366 رتبه بندی:رتبه B
اطلاعات بیشتر
شهراب گستران اروند

شهراب گستران اروند

مدیر:امیرهوشنگ حسینی تلفن:88744062 رتبه بندی:رتبه B
اطلاعات بیشتر

صبا لوله آذرمیانه

مدیر:محمود علوی فر تلفن:04152244101 رتبه بندی:رتبه B
اطلاعات بیشتر

صنایع پلی اتیلن انهار پلاست کرمان

مدیر:حسین ذوالفقاری تلفن:03434252853 رتبه بندی:رتبه B
اطلاعات بیشتر

لوله گستر خادمی

مدیر:محمدرضا خادمی ولی پور تلفن:56456520 - 56456887 - 56456474 رتبه بندی:رتبه B
اطلاعات بیشتر
پلی اتیلن پارس زانوس

پلی اتیلن پارس زانوس

مدیر:علیرضا شادکام تلفن:02637772267-69 رتبه بندی:رتبه B
اطلاعات بیشتر

آبشار لوله زنجان

مدیر:مالک ا‍‍‍‍‍زدر جراحی تلفن:02432385092-02432385 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر
آذر آوند

آذر آوند

مدیر:غلامحسین سمائی تلفن:4-04133353893 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

اروم پلاستیک اولدوز

مدیر:امامعلی ایمانی تلفن:04432415310 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

باران مهر پارس

مدیر:سعید امامی تلفن:07136291259 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

تعاونی 2814 گچساران گروه تولیدی قطره باران جنوب

مدیر:سعید نویدی اصل تلفن:07432224357 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

تعاونی تولیدی آبراه سازان بهشهر

مدیر:فیض الله گرجی تلفن:01134625454 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

تعاونی تولیدی آبراهه گستر نیشابور

مدیر:حسین نیک افروز تلفن:05143352792 - 051433 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر