اعضای انجمن

تعاونی تولیدی کوشا پلاستیک میهن

مدیر:حسن روستائی تلفن:08132223642 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

تعاونی نورین بنیاد

مدیر:محمدرضا اکبری تلفن:02435750841 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

حیات گستر اکباتان

مدیر:مریم عزتی تلفن:08132662334 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

خاوران پلاستیک شهریار

مدیر:شایسته خو تلفن:04134329519 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

زرین لوله کمیجان

مدیر:ابوالفضل کمیجانی تلفن:08633688992 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

سیال گستر مهران

مدیر:علی دوست محمدی تلفن:08432240129 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

شرکت آب بان پاسارگاد نقش جهان

مدیر:مجید دهقانی تلفن:03152373129 - 031523 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر
شرکت آب حیات فرتاک

شرکت آب حیات فرتاک

مدیر:حمیدرضا سلاجقه تلفن:88553701-88711050 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

شرکت آبتین سپاهان شط

مدیر:تاجی زادگان تلفن:03135722707 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

شرکت آبراه دشت مرکزی

مدیر:قدرت الله دریائی تلفن:086-33553417 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

شرکت آبنوس الوند

مدیر:عباس رضائی مبتکر تلفن:08138332060 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

شرکت ارغوان غرب

مدیر:مصطفی علیپور تلفن:08132640429 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

شرکت افلاک سهند

مدیر:الهام آزمون تلفن:88976853 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

شرکت تعاونی باران پلیمر اسپادانا

مدیر:عبدالله یار مرادیان تلفن:03133389168 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

شرکت تعاونی پلی پارس زاگرس

مدیر:آقای عبدلی تلفن:08334280780 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

شرکت تعاونی پویا شیمی جنوب

مدیر:رضا حاجی زادگان تلفن:07734222214 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

شرکت توسعه کشاورزی سبز دشت

مدیر:سیامک نیک منش تلفن:04532327766 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

شرکت تولیدی بازرگانی سبز خرمشهر

مدیر:رضا کاظمینی تلفن:06133739252 - 061337 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

شرکت رستاق پلیمر

مدیر:احمد پوشپاش تلفن:23?07158606022 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

شرکت سرو آب سروستان

مدیر:آرش فریدونی تلفن:07137847662 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

شرکت سهند گستر بروجرد

مدیر:حسن ایزدپناه تلفن:06642463552 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

شرکت سهیل ستاره سپاهان

مدیر:مسعود افیونیان تلفن:03135724194 - 031357 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

شرکت صنایع آران پلیمر آوند

مدیر:قاسم شیبت زاده تلفن:04533873048 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

شرکت صنایع پلاستیک کوثر گهر

مدیر:ناصر هوشیار تلفن:06643235013 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

شرکت لوله سازی رزاقی

مدیر:رضوان رزاقی تلفن:55572819 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

شرکت پارس آب صنعت شیراز

مدیر:خلیل روستا طسوجی تلفن:07137827714 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

شرکت پلاست گستر گلپایگان

مدیر:غلامعباس ملکی تلفن:08634130210 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

شرکت پلاستیک کوهسیل خوانسار

مدیر:محمد میرخسروی تلفن:03157236935 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

شرکت پلی اتیلن دریان پلاست

مدیر:جعفر هادی پور تلفن:04142485516 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

شرکت پلی غرب اتصال ایرانیان

مدیر:وحید یاوری فر تلفن:22272121 - 22923000 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر