اعضای انجمن

شرکت تولیدی آبگستر مازندران

مدیر:حسین بابائی تلفن:88028071 رتبه بندی:رتبه B
اطلاعات بیشتر

شرکت تولیدی لوله و اتصالات مبارکه

مدیر:هادی غفاری تلفن:03136268449 رتبه بندی:رتبه B
اطلاعات بیشتر

شرکت تک ستاره گلپایگان

مدیر:مصطفی طالاری تلفن:03157248242 رتبه بندی:رتبه B
اطلاعات بیشتر

شرکت دینا پلیمر صفاهان

مدیر:سید جواد موسوی تلفن:03137761181 رتبه بندی:رتبه B
اطلاعات بیشتر

شرکت سهند آسا

مدیر:حسن محمدی تلفن:04136375071 رتبه بندی:رتبه B
اطلاعات بیشتر

شرکت سوگستر ماماهان

مدیر:اصغر رسولی تلفن:08136843600 رتبه بندی:رتبه B
اطلاعات بیشتر

شرکت سپاهان پویه

مدیر:مسعود تبعه امامیه تلفن:03132206752 رتبه بندی:رتبه B
اطلاعات بیشتر

شرکت سیال سمن سسکو

مدیر:شفیعی علویجه تلفن:02333653420 رتبه بندی:رتبه B
اطلاعات بیشتر

شرکت شکوه نورین

مدیر:مرتضی صوفی تلفن:02435284429 رتبه بندی:رتبه B
اطلاعات بیشتر

شرکت شیراز جم گستر

مدیر:قاسم اوجی تلفن:07132345595 رتبه بندی:رتبه B
اطلاعات بیشتر

شرکت صنایع پلاستیک کامور

مدیر:محسن محمدی تلفن:03432132624 رتبه بندی:رتبه B
اطلاعات بیشتر

شرکت صنایع گرانول حجت امین

مدیر:سید محسن کاشانی تلفن:05433592006 رتبه بندی:رتبه B
اطلاعات بیشتر

شرکت لوله شرق آسیا

مدیر:عباسعلی عیدی زاده تلفن:05156526600 رتبه بندی:رتبه B
اطلاعات بیشتر

شرکت لوله و پروفیل رفسنجان

مدیر:علی سنجی تلفن:03434288873 رتبه بندی:رتبه B
اطلاعات بیشتر
شرکت میرآب اصفهان

شرکت میرآب اصفهان

مدیر:علیرضا اسماعیلی تلفن:03135223350 رتبه بندی:رتبه B
اطلاعات بیشتر

شرکت میرآب لوله طوس

مدیر:علی جلالی تلفن:05146139550 رتبه بندی:رتبه B
اطلاعات بیشتر

شرکت نهر باران زاگرس

مدیر:احمد منصورزاده تلفن:08432234422 رتبه بندی:رتبه B
اطلاعات بیشتر
شرکت پارس قطران شکوهیه

شرکت پارس قطران شکوهیه

مدیر:ابوالقاسم جمشیدی تلفن:02537834040 رتبه بندی:رتبه B
اطلاعات بیشتر

شرکت پارس پلی اتیلن جنوبی

مدیر:عبدالرحیم شیبانی تلفن:3-88517072 رتبه بندی:رتبه B
اطلاعات بیشتر
شرکت پایپ اتیلن

شرکت پایپ اتیلن

مدیر:قادر افخمی فر تلفن:88717505 - 88710206 رتبه بندی:رتبه B
اطلاعات بیشتر

شرکت پتروصنعت نجف آباد

مدیر:محمدحسین صالحی تلفن:031-42696366 رتبه بندی:رتبه B
اطلاعات بیشتر
شرکت پلی آوند

شرکت پلی آوند

مدیر:آرش حاج علی اکبری تلفن:03134215000 رتبه بندی:رتبه B
اطلاعات بیشتر

شرکت پلی اتیلن گستران البرز

مدیر:بابک بانکیان تلفن:9-88196607 رتبه بندی:رتبه B
اطلاعات بیشتر

شرکت پلی‌لن

مدیر:سید علیرضا معصومی لاری تلفن:08334271496 رتبه بندی:رتبه B
اطلاعات بیشتر

شرکت پویا شیراز

مدیر:محمدرضا بهشتیان تلفن:4-22764453 رتبه بندی:رتبه B
اطلاعات بیشتر
شرکت یزد پلی اتیلن کویر

شرکت یزد پلی اتیلن کویر

مدیر:محمد حق دوست تلفن:03532553465-7 رتبه بندی:رتبه B
اطلاعات بیشتر
شهراب گستران اروند

شهراب گستران اروند

مدیر:امیرهوشنگ حسینی تلفن:88744062 رتبه بندی:رتبه B
اطلاعات بیشتر

صبا لوله آذرمیانه

مدیر:محمود علوی فر تلفن:04152244101 رتبه بندی:رتبه B
اطلاعات بیشتر

صنایع پلی اتیلن انهار پلاست کرمان

مدیر:حسین ذوالفقاری تلفن:03434252853 رتبه بندی:رتبه B
اطلاعات بیشتر

صنعتی تولیدی حافظ پلاستیک

مدیر:سید عبد الحمید گلستانه تلفن:55690446- 56863218 رتبه بندی:رتبه B
اطلاعات بیشتر