اعضای انجمن

لوله گستر خادمی

مدیر:محمدرضا خادمی ولی پور تلفن:56456520 - 56456887 - 56456474 رتبه بندی:رتبه B
اطلاعات بیشتر
پلی اتیلن پارس زانوس

پلی اتیلن پارس زانوس

مدیر:علیرضا شادکام تلفن:02637772267-69 رتبه بندی:رتبه B
اطلاعات بیشتر

گروه تولیدی لوله گستر گلپایگان

مدیر:سخایی فرد تلفن:03157248150 - 031572 رتبه بندی:رتبه B
اطلاعات بیشتر

تکاب لوله زفره اصفهان

مدیر:مصطفی سبط روضاتی تلفن:03146412230 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

آبشار لوله زنجان

مدیر:مالک ا‍‍‍‍‍زدر جراحی تلفن:02432385092-02432385 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر
آذر آوند

آذر آوند

مدیر:غلامحسین سمائی تلفن:4-04133353893 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

اروم پلاستیک اولدوز

مدیر:امامعلی ایمانی تلفن:04432415310 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

باران مهر پارس

مدیر:سعید امامی تلفن:07136291259 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

تعاونی 2814 گچساران گروه تولیدی قطره باران جنوب

مدیر:سعید نویدی اصل تلفن:07432224357 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

تعاونی تولیدی آبراه سازان بهشهر

مدیر:فیض الله گرجی تلفن:01134625454 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

تعاونی تولیدی آبراهه گستر نیشابور

مدیر:حسین نیک افروز تلفن:05143352792 - 051433 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

تعاونی تولیدی کوشا پلاستیک میهن

مدیر:حسن روستائی تلفن:08132223642 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

تعاونی نورین بنیاد

مدیر:محمدرضا اکبری تلفن:02435750841 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

حیات گستر اکباتان

مدیر:مریم عزتی تلفن:08132662334 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

خاوران پلاستیک شهریار

مدیر:شایسته خو تلفن:04134329519 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

زرین لوله کمیجان

مدیر:ابوالفضل کمیجانی تلفن:08633688992 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

سیال گستر مهران

مدیر:علی دوست محمدی تلفن:08432240129 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

شرکت آب بارش سپاهان

مدیر:منصور لطیفی تلفن:03135724301 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

شرکت آب بان پاسارگاد نقش جهان

مدیر:مجید دهقانی تلفن:03152373129 - 031523 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر
شرکت آب حیات فرتاک

شرکت آب حیات فرتاک

مدیر:حمیدرضا سلاجقه تلفن:88553701-88711050 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

شرکت آبتین سپاهان شط

مدیر:تاجی زادگان تلفن:03135722707 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

شرکت آبراه دشت مرکزی

مدیر:قدرت الله دریائی تلفن:086-33553417 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

شرکت آبرسان نوید زنجان

مدیر:نیر رضایی حریری تلفن:1-88527940 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

شرکت آبرسانی دشت زاینده رود

مدیر:علیرضا میرمحمد صادقی تلفن:03132225332 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

شرکت آبنوس الوند

مدیر:عباس رضائی مبتکر تلفن:08138332060 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

شرکت ارغوان غرب

مدیر:مصطفی علیپور تلفن:08132640429 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

شرکت افلاک سهند

مدیر:الهام آزمون تلفن:88976853 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

شرکت امید داراب

مدیر:عبدالرضا امیدی تلفن:07153644114 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

شرکت بابک صنعت غرب

مدیر:حشمت الله برزویی تلفن:08334733962 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

شرکت بدیع صفاهان

مدیر:مجتبی فرقانی تلفن:03195028991-4 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر