اعضای انجمن

آبیاری قطره ای اصفهان پوشان

مدیر:سید رضا امامی تلفن:03145836734 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

آویژه الوند مهر

مدیر:ناصر حیدری تلفن:08132518630 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

اتصالات و لوله پلی اتیلن آبادان (الپا)

مدیر:رضا سلمان زاده تلفن:06133334865 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر
اتصالات پلیمری تیران

اتصالات پلیمری تیران

مدیر:مهردادشاطریان تلفن:031-36615632-4 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

ارغوان پلاستیک امیدکویر

مدیر:رضا نور ایمانی تلفن:09131591966 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

اصفهان پوشان

مدیر:رسول برخورداری تلفن:34519908 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

اقماری جهاد تعاون لارستان

مدیر:محمدرضا سکوتی تلفن:07152248700 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

اندیشه سازان مروارید

مدیر:قادری تلفن:09159536381 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

باران پلیمر خمین

مدیر:میثم رنجبری تلفن:??????????? رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

تعاونی 613 پلی اتیلن کوثر بندرشرفخانه

مدیر:علیزاده تلفن:04142493401-2 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

تعاونی پادارلوله پاز کمیجان

مدیر:محسن کرباسی تلفن:08635454308 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر
تعاونی پلی آوند

تعاونی پلی آوند

مدیر:آرش حاج علی اکبری تلفن:03134215000 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

تولید لوله واتصالات پلیمر کشاورز

مدیر:فریدون بیات دهکردی تلفن:03142280434 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

تولیدی آب گستر سهند آذربایجان

مدیر:مهدی بابائی درزی تلفن:88028071 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

تولیدی صنعتی فوار گستر غرب

مدیر:امیرحسین قدیمی تلفن:08134383409 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

تک پلاست نورآذربایجان

مدیر:احمدروستا تلفن:04142495120 -1 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

تک پژوهان پارت

مدیر:سید ابوالقاسم سیدی علوی تلفن:05137231290-92 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

جهد لوله خراسان

مدیر:سعید صالحی زاده تلفن:05137259050 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

دربند لوله جنوب

مدیر:حشمت الله ملکی تلفن:08435722136 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

دربندلوله جنوب

مدیر:حشمت اله ملکی تلفن:09183434478 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر
دفتر مهندسی بازرگانی توکلی

دفتر مهندسی بازرگانی توکلی

مدیر:احمدرضا توکلی تلفن:88995828 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

رادین پلیمر پارسیان

مدیر:ابوالفضل ایزدی تلفن:031950154010 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

سپیدگوهرزنجان(شیرچی)

مدیر:علی شیرچی تلفن:09121416685 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر
شرکت آب آفرین

شرکت آب آفرین

مدیر:الهه عرفانی پور تلفن:88694510 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت آب بارش سپاهان

مدیر:منصور لطیفی تلفن:03135724301 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت آب لوله خراسان

مدیر:ایمان درویشی تلفن:05138715070 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت آب نهالان خلیج فارس

مدیر:اسماعیل براتی تلفن:07137134576 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت آب و لوله اراک

مدیر:قاسم نظری تلفن:22968385 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت آبان بسپار توسعه

مدیر:مهرزاد فاطمی نیا تلفن:06133130810,11 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت آبان فلات

مدیر:داریوش محمدی تلفن:07132229921 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر