اعضای انجمن

شرکت اروم سارآب

مدیر:اسمعیل دعاءجو تلفن:04433386613-16 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت اروند کاریز

مدیر:غلامحسین شاه حسینی تلفن:04136370157 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت اشکان سازه غرب

مدیر:محمد کریمی تلفن:08733623567 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت الوند پلاستیک

مدیر:عزیز مراد قربانی تلفن:08735223846 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت امید داراب

مدیر:هانی امیدی تلفن:07153644114 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر
شرکت انهار حیات کرمان

شرکت انهار حیات کرمان

مدیر:ابوالفضل صادقی زاده تلفن:88660373-8--8742 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت ایران اتصال

مدیر:علیرضا فاطمی تلفن:88754960 - 88746991 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر
شرکت ایران کاوش

شرکت ایران کاوش

مدیر:محمدرضا آذربایجانی تلفن:05632255428-88880250 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت بدیع صفاهان

مدیر:مجتبی فرقانی تلفن:03195028991-4 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت بسپار صنعت پژوه

مدیر:حسن وطن چی تلفن:88605017 -18 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت بهین لوله سپاهان

مدیر:داریوش نارنج کار تلفن:03137608807-10 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت بی تا پلیمر آسیا

مدیر:سید مهدی طباطبایی تلفن:03146412363 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت تدبیر نوین سازان

مدیر:فرهاد ملک پور تلفن:04133295641 - -04133295638 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت تعاونی صنعتی تکاب اتصال

مدیر:حسین حاجعلی تلفن:6-66947555 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت تعاونی لوله و اتصالات هما

مدیر:مراد هنرمند تلفن:------------ رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر
شرکت تعاونی لوله پلی اتیلن بوکان

شرکت تعاونی لوله پلی اتیلن بوکان

مدیر:محمد عزیزنژاد تلفن:04446433444 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت تعاونی مقاومت بندر

مدیر:سعید معقولي تلفن:01734384198-99 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت توسن صنعت آپادانا

مدیر:محمد خسروی تلفن:03195010523 - 031950 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر
شرکت تولید انهار اتصال

شرکت تولید انهار اتصال

مدیر:اشکان ملک تلفن:8-88660373 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت تولید لوله و اتصالات کشاورز

مدیر:احمدرضا سعادتی تلفن:03134619002 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر
شرکت تولیدی IEM

شرکت تولیدی IEM

مدیر:علی اکبر خزانه‌داری تلفن:7- 88548984 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت تولیدی آبگستر مازندران

مدیر:حسین بابائی تلفن:88028071 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر
شرکت تولیدی بازرگانی انوشا پرشیا

شرکت تولیدی بازرگانی انوشا پرشیا

مدیر:بابک دیانت پی تلفن:88933304-8 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت تولیدی زرخیزان

مدیر:عباس نادری تلفن:7- 88436424 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت تولیدی لوله و اتصالات حمید

مدیر:ناهید مهران تلفن:9-88523436 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت تولیدی لوله و اتصالات مبارکه

مدیر:هادی غفاری تلفن:03136268449 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر
شرکت تولیدی لوله و اتصالات وحید

شرکت تولیدی لوله و اتصالات وحید

مدیر:بیوک آقا صحاف امین تلفن:9 – 88523436 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت تولیدی لوله و اتصالاتP.F.P

مدیر:سید احمدرضا غرضی تلفن:03136611001 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر
شرکت تولیدی مصنوعات پلاستیکی شیراز

شرکت تولیدی مصنوعات پلاستیکی شیراز

مدیر:عباسعلی کرمی تلفن:07132241496 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر
شرکت تولیدی و صنعتی P.E.S

شرکت تولیدی و صنعتی P.E.S

مدیر:محسن جمالیان تلفن:88754960 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر