اعضای انجمن

شرکت تعاونی لوله پلی اتیلن بوکان

شرکت تعاونی لوله پلی اتیلن بوکان

مدیر:محمد عزیزنژاد تلفن:04446433444 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت تعاونی مقاومت بندر

مدیر:سعید معقولي تلفن:01734384198-99 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت توسن صنعت آپادانا

مدیر:محمد خسروی تلفن:03195010523 - 031950 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر
شرکت تولید انهار اتصال

شرکت تولید انهار اتصال

مدیر:اشکان ملک تلفن:8-88660373 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت تولید لوله و اتصالات کشاورز

مدیر:احمدرضا سعادتی تلفن:03134619002 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر
شرکت تولیدی IEM

شرکت تولیدی IEM

مدیر:علی اکبر خزانه‌داری تلفن:7- 88548984 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت تولیدی آبگستر مازندران

مدیر:حسین بابائی تلفن:88028071 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت تولیدی زرخیزان

مدیر:عباس نادری تلفن:7- 88436424 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت تولیدی لوله و اتصالات حمید

مدیر:ناهید مهران تلفن:9-88523436 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت تولیدی لوله و اتصالات مبارکه

مدیر:هادی غفاری تلفن:03136268449 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر
شرکت تولیدی لوله و اتصالات وحید

شرکت تولیدی لوله و اتصالات وحید

مدیر:بیوک آقا صحاف امین تلفن:9 – 88523436 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت تولیدی لوله و اتصالاتP.F.P

مدیر:سید احمدرضا غرضی تلفن:03136611001 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر
شرکت تولیدی مصنوعات پلاستیکی شیراز

شرکت تولیدی مصنوعات پلاستیکی شیراز

مدیر:عباسعلی کرمی تلفن:07132241496 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر
شرکت تولیدی و صنعتی P.E.S

شرکت تولیدی و صنعتی P.E.S

مدیر:محسن جمالیان تلفن:88754960 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت تولیدی پلی اتیلن جابری

مدیر:محمد جابری تلفن:02434354625 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت تولیدی چم پلاستیک نور

مدیر:مسعود شارق تلفن:01144669350 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت جمال کاران سپید

مدیر:مسعود جمال لیوانی تلفن:01133252589 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت جهان لوله آسیا

مدیر:محمد زارع خصری تلفن:42615414 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت جوی گستر نفت

مدیر:علی مرادی غریبوندی تلفن:22653610--- 03158449200 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت خوشنام خراسان

مدیر:امیر برکت مومنی تلفن:05138444448 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت دریا لوله کردستان

مدیر:محمد قربانی تلفن:08735232853 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت دریستن

مدیر:ولی محمدی سرپیری تلفن:03833349491 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت دشت لوله کردستان

مدیر:جمال مرادی تلفن:08733150145 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت دنیز پلاست بندر شرفخانه

مدیر:محمد کبود تلفن:04142494526 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت دوجداره سبک

مدیر:داریوش مولایی تلفن:77888384 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت دینا پلیمر صفاهان

مدیر:محسن حیدری تلفن:03145644294(6925) رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت راسخ لوله بشل

مدیر:محمد مشتاقی تلفن:01142433507 - 011424 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت رام پلاست شرق

مدیر:اردلان منصوریان تلفن:05132400565-9 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر
شرکت رسا لوله پاسارگاد

شرکت رسا لوله پاسارگاد

مدیر:بابک رستگار خجسته تلفن:22148960 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت رستاک آبرون

مدیر:سالم شیبه تلفن:03136260644 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر