اعضای انجمن

شرکت جمال کاران سپید

مدیر:مسعود جمال لیوانی تلفن:01133252589 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت جهان لوله آسیا

مدیر:محمد زارع خصری تلفن:42615414 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت جوی گستر نفت

مدیر:علی مرادی غریبوندی تلفن:22653610--- 03158449200 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت خوشنام خراسان

مدیر:امیر برکت مومنی تلفن:05138444448 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت دریا لوله کردستان

مدیر:محمد قربانی تلفن:08735232853 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت دشت لوله کردستان

مدیر:جمال مرادی تلفن:08733150145 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت دنیز پلاست بندر شرفخانه

مدیر:محمد کبود تلفن:04142494526 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت رام پلاست شرق

مدیر:اردلان منصوریان تلفن:05132400565-9 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر
شرکت رسا لوله پاسارگاد

شرکت رسا لوله پاسارگاد

مدیر:بابک رستگار خجسته تلفن:22148960 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت روداب پلاست

مدیر:مسعود رشیدی تلفن:44108981-44108153 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت زاگرس پلاست غرب

مدیر:بهرامعلی الماسی تلفن:08735250249 - 087352 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت زاگرس پولیکا همدان

مدیر:حبیب الله غلامی تلفن:08134383747 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت زرین دشت باختر

مدیر:فتحی تلفن:09199746851 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت زرین قطره شرق

مدیر:حسن زاده تلفن:05135414424 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت زمزم اتصال

مدیر:عباس شیریان تلفن:36425011 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت ساحل زاینده رود مبارکه

مدیر:ابوطالب غفاری تلفن:03153355503 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت ساقه طلایی اسفراین

مدیر:احمدرضا رضایی تلفن:05137134644-5137134348 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت سبز آب لوله سپاهان

مدیر:زهره منوری تلفن:03132339622 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت سبک لوله نوین

مدیر:فرید فتوحی تلفن:08733362300-1 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر
شرکت سلسله آب حیات کرمان

شرکت سلسله آب حیات کرمان

مدیر:کامران کلانتری تلفن:88607739-88031359 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت سهند آسا

مدیر:حسن محمدی تلفن:04136375071 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت سوگستر ماماهان

مدیر:اصغر رسولی تلفن:08136843600 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت سپاهان پویه

مدیر:مسعود تبعه امامیه تلفن:03132206752 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت سپهر آبرود آپادانا

مدیر:محمد دهقانی تلفن:03142693663-6 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت سپید نام زاگرس

مدیر:محمدرضا غلامی تلفن:03833520710 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت سیب آور

مدیر:رسول زیادلو تلفن:01734533550 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت شیراز جم گستر

مدیر:نازی افخمی تلفن:07132345595 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر
شرکت صانع مشهد

شرکت صانع مشهد

مدیر:محمد علی بادیه نشین تلفن:05136653080 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت صنایع اتیلن اردکان

مدیر:ولی الله حسینی پور تلفن:03532227763 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت صنایع تولیدی والا پلیمر نوین

مدیر:سعید والا تلفن:9-22851416 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر