اعضای انجمن

شرکت سیب آور

مدیر:رسول زیادلو تلفن:01734533550 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت شیراز جم گستر

مدیر:نازی افخمی تلفن:07132345595 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر
شرکت صانع مشهد

شرکت صانع مشهد

مدیر:محمد علی بادیه نشین تلفن:05136653080 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت صنایع اتیلن اردکان

مدیر:ولی الله حسینی پور تلفن:03532227763 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت صنایع تولیدی والا پلیمر نوین

مدیر:سعید والا تلفن:9-22851416 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر
شرکت صنایع پلاستیک پارس

شرکت صنایع پلاستیک پارس

مدیر:هادی صاحب‌نسق تلفن:88753535 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت صنایع پلاستیک کامور

مدیر:محسن محمدی تلفن:03433386396-8 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت صنایع پلی اتیلن آباده

مدیر:عباس حیدری تلفن:07144354912 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت صنایع پلی اتیلن اشکذر

مدیر:مهدی بیطرف تلفن:0353273566 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت صنایع پلیمر کرمان

مدیر:ادیب تلفن:------------- رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت صنایع گرانول حجت امین

مدیر:سید محسن کاشانی تلفن:05433592006 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت صنایع گسترش لوله اراک پلاب

مدیر:رحمت الله سعیدی تلفن:08633572251 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت صنعتی تولیدی سپنتا پلیمر

مدیر:همایون ابوعلی شمشیری تلفن:02166259817 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر
شرکت صنعتی دنا صنعت یاسوج

شرکت صنعتی دنا صنعت یاسوج

مدیر:لهراسب باقری تلفن:9-88557072 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت صنعتی طلایه مشهد

مدیر:حمید احسنی مقدم تلفن:05132673511 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت عدالت گستر دره شهر

مدیر:علی شکری تلفن:08435222955 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر
شرکت فراز پلیمر فردوس

شرکت فراز پلیمر فردوس

مدیر:محمدجعفر فرد حسینی تلفن:40880148-51 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر
شرکت قابوس لوله گلستان

شرکت قابوس لوله گلستان

مدیر:اسماعیل محمودی تلفن:07133249158 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت قطران اتصال

مدیر:حمیدرضا کاظمی تلفن:66123770 - 9 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر
شرکت قطران دریای گیل

شرکت قطران دریای گیل

مدیر:عادل صیادی تلفن:01333884574 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر
شرکت قطران ساوه

شرکت قطران ساوه

مدیر:مهدی علی محمد کلهری تلفن:88833670 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت لوله هامون سپاهان

مدیر:علیرضا عمرانی تلفن:03145642220 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت لوله و پروفیل رفسنجان

مدیر:علی سنجی رفسنجانی تلفن:03434288873 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت لوله پلی اتیلن سیال رسان بجنورد

مدیر:غلامحسین محمودی تلفن:05842319035 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت لوله گستر رودآب

مدیر:امین علی محمدی تلفن:03833347390 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت لوله گستر سنندج

مدیر:اکبر صادقی تلفن:0873233014 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت مبتکران پلی اتیلن قزل قوم

مدیر:قاسمزاده خسروشاهی تلفن:04132441086 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر
شرکت مجد ایرانیان

شرکت مجد ایرانیان

مدیر:علی اصغر کشت کاران تلفن:07137742391 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت مرند گهر

مدیر:عزیز بیداری تلفن:04142225506 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت مروارید صدف زاینده رود

مدیر:محمدرضا احمدیان طاهری تلفن:5-03136518983 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر