اعضای انجمن

شرکت روداب پلاست

مدیر:مسعود رشیدی تلفن:44108981-44108153 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت زاگرس پلاست غرب

مدیر:بهرامعلی الماسی تلفن:08735250249 - 087352 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت زاگرس پولیکا همدان

مدیر:حبیب الله غلامی تلفن:08134383747 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت زرین دشت باختر

مدیر:فتحی تلفن:09199746851 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت زرین قطره شرق

مدیر:حسن زاده تلفن:05135414424 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت زمزم اتصال

مدیر:عباس شیریان تلفن:36425011 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت ساحل زاینده رود مبارکه

مدیر:ابوطالب غفاری تلفن:03153355503 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت ساقه طلایی اسفراین

مدیر:احمدرضا رضایی تلفن:05137134644-5137134348 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت سبز آب لوله سپاهان

مدیر:زهره منوری تلفن:03132339622 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت سبک لوله نوین

مدیر:فرید فتوحی تلفن:08733362300-1 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر
شرکت سلسله آب حیات کرمان

شرکت سلسله آب حیات کرمان

مدیر:کامران کلانتری تلفن:88607739-88031359 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت سهند آسا

مدیر:حسن محمدی تلفن:04136375071 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت سوگستر ماماهان

مدیر:اصغر رسولی تلفن:08136843600 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت سپاهان نچفت

مدیر:مرتضی باقری تلفن:03119512032-35 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت سپاهان پویه

مدیر:مسعود تبعه امامیه تلفن:03132206752 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت سپهر آبرود آپادانا

مدیر:محمد دهقانی تلفن:03142693663-6 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت سپید نام زاگرس

مدیر:محمدرضا غلامی تلفن:03833520710 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت سیب آور

مدیر:رسول زیادلو تلفن:01734533550 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت شیراز جم گستر

مدیر:نازی افخمی تلفن:07132345595 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر
شرکت صانع مشهد

شرکت صانع مشهد

مدیر:محمد علی بادیه نشین تلفن:05136653080 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت صنایع اتیلن اردکان

مدیر:ولی الله حسینی پور تلفن:03532227763 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت صنایع تولیدی والا پلیمر نوین

مدیر:سعید والا تلفن:9-22851416 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر
شرکت صنایع پلاستیک پارس

شرکت صنایع پلاستیک پارس

مدیر:هادی صاحب‌نسق تلفن:88753535 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت صنایع پلاستیک کامور

مدیر:محسن محمدی تلفن:03433386396-8 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت صنایع پلی اتیلن آباده

مدیر:عباس حیدری تلفن:07144354912 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت صنایع پلی اتیلن اشکذر

مدیر:مهدی بیطرف تلفن:0353273566 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت صنایع پلیمر کرمان

مدیر:ادیب تلفن:------------- رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت صنایع گرانول حجت امین

مدیر:سید محسن کاشانی تلفن:05433592006 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت صنایع گسترش لوله اراک پلاب

مدیر:رحمت الله سعیدی تلفن:08633572251 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت صنعتی تولیدی سپنتا پلیمر

مدیر:همایون ابوعلی شمشیری تلفن:02166259817 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر