ارسال پاسخ

۱ خرداد ۱۳۹۵

ippfa.ir

ريز نمرات صنعت سال 94

وزارت صنعت، معدن و تجارت کارنامه توليد 58 کالاي منتخب صنعتي، معدني و پتروشيمي را در سال 94 منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت کارنامه توليد 58 کالاي منتخب صنعتي، معدني و پتروشيمي را در سال 94 منتشر کرد. اين کارنامه را که مي توان به منزله ريزنمرات صنعت در سال گذشته تلقي کرد، از تعميق رکود در اين بخش حکايت دارد. وضعيت توليد 32 کالاي منتخب صنعتي بيانگر آن است که 17 محصول در سال گذشته افت توليد را در مقايسه با سال ماقبل آن تجربه کرده اند. از ميان 13 کالاي منتخب معدني و 13 کالاي منتخب پتروشيمي به تفکيک محصولات شيميايي و پليمري نيز به ترتيب 10 و 6 کالاافت توليد را ثبت کرده اند. البته اين گزارش دوره اي را دربرمي گيرد که توافق هسته اي به سرانجام نرسيده بود و اکثر توليدکنندگان صنعتي در وضعيت انتظار قرار داشتند.

 

وضعيت توليد 32 کالاي منتخب صنعتي بيانگر آن است که 17 محصول در سال گذشته افت توليد را در مقايسه با مدت مشابه در سال ماقبل تجربه کرده اند و 15 محصول نيز با رشد توليد همراه بوده اند. علاوه بر محصولات صنعتي، از ميان 13 کالاي منتخب معدني نيز سال گذشته در مجموع سه محصول رشد توليد را تجربه کردند و مابقي محصولات با افت توليد مواجه شده اند. در ميان کالاهاي منتخب پتروشيمي به تفکيک محصولات شيميايي و پليمري نيز 6 محصول افت توليد را در سال 94 نسبت به سال 93 ثبت کرده اند. سال گذشته در مقطع زماني بين انجام توافق هسته اي و رفع تحريم ها، اقتصاد کشور در شرايط ويژه اي قرار گرفته بود. با بروز آثار کاهش شديد قيمت نفت بر اقتصاد از يکسو و حاکم شدن فضاي انتظارات بر فعاليت هاي اقتصادي تا زمان رفع تحريم ها از سوي ديگر، نگراني هايي درخصوص افت سطح فعاليت هاي اقتصادي در کشور ايجاد شد.

 

در واقع در سال گذشته شوک منفي نفت در بستر اقتصاد در حال ترميم، شوک منفي تقاضا و مشکل تنگناي مالي از جمله چالش هاي اقتصاد ايران بوده که بر وضعيت توليد محصولات صنعتي، معدني و پتروشيمي اثر گذاشته است. سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تعميق رکود در بخش توليد هشدار داد. آمارهاي جديد از کارنامه توليد در سال 94 نشان مي دهد که 17 محصول منتخب صنعتي با رشد منفي روبه رو بوده اند. در واقع کاهش تدريجي توليد، عملاباعث شده است که برآوردها از رشد منفي ارزش افزوده بخش صنعت و معدن کشور در سال گذشته حکايت کند. با اين حال، محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت در نشست خبري روز گذشته خود با ارائه گزارشي از مرکز آمار درخصوص وضعيت شاخص اقتصادي در سه ماه چهارم سال گذشته اعلام کرد: در گروه صنعت در سه ماه سوم پارسال رشد منفي 4/ 4 درصدي داشتيم که در سه ماه چهارم به 6/ 0 درصد افزايش يافت.در اين ميان، اما به اعتقاد برخي از کارشناسان، سياست هاي دولت در زمينه خروج غيرتورمي از رکود، تمرکز عمده در بخش توليد يا همان عرضه است و سياست هاي تعريف شده در بخش تقاضا به صورت جدي اجرا نشده است؛ روندي که با تحريک درست تقاضا مي توان انتظار داشت که توليد محصولات منتخب از روند کاهشي در سال جاري خارج شوند. براساس داده هاي اعلام شده، توليدکنندگان کمباين، کاميون کشنده، وانت، تراکتور، يخچال و فريزر سال گذشته بيشترين افت توليد را نسبت به سال 93 تجربه کردند. صدرنشيني توليدکنندگان خودرو در ميان توليدکنندگاني که افت توليد را سال گذشته تجربه کرده اند درحالي است که در ماه هاي ابتدايي سال گذشته اين گروه همواره صدرنشين بيشترين رشد توليد بوده است. لغو برخي از تحريم هاي بين المللي اعمال شده عليه خودروسازان، عمده دليلي بود که فعالان اقتصادي را اميدوار به رشد توليد اين بخش کرد، اما اين عامل به طور موقت بر رشد توليد بخش خودرو اثر گذاشت و با شدت گرفتن رکود در بازار خودرو توليد اين بخش به حالت قبل خود بازگشت، به طوري که با توجه به داده هاي اعلام شده به غير از اتوبوس و ميني بوس ساير توليدکنندگان خودرو در سال گذشته افت توليد را تجربه کردند. براساس آمار اعلام شده، توليدکنندگان اتوبوس و ميني بوس، نخ پلي استر، الياف و تاپس پلي استر، فيبر و نخ سيستم پنبه اي و ترکيبي الياف مصنوعي در سال گذشته با بيشترين رشد توليد همراه بوده اند.
    
محصولات منتخب با رشد مثبت

به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن به نقل از دنياي اقتصاد، براساس داده هاي اعلام شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سال 94 در مجموع هزار و 207 دستگاه اتوبوس و ميني بوس در کشور توليد شده که در مقايسه با 927 دستگاه اتوبوس و ميني بوس توليد شده در سال 93 از رشدي بالغ بر 30 درصدي اين بخش حکايت دارد. توليد نخ پلي استر نيز در سال گذشته برابر با 255 هزار و 800 تن بوده است که در مقايسه با 211 هزار و 300 تن نخ پلي استر توليد شده در سال 93 رشدي بالغ بر 21 درصد را تجربه کرده است. اما الياف و تاپس پلي استر در مدت زمان مورد بررسي با توليد 160 هزار و 200 تن نسبت به سال قبل خود رشدي بالغ بر 20 درصد را تجربه کرده است. در سال 93 توليدکنندگان اين بخش در مجموع موفق به توليد 133 هزار تن الياف و تاپس پلي استر شده بودند. فيبر چهارمين محصولي است که سال گذشته بيشترين رشد توليد را تجربه کرد، به طوري که براساس آمار اعلام شده توليدکنندگان اين بخش سال گذشته در مجموع موفق به توليد 601 هزار و 200 مترمکعب فيبر در کشور شدند و با توجه به توليد 523 هزار و 200 مترمکعب فيبر توليد شده در سال 93 توانستند رشد نزديک به 15 درصدي را تجربه کنند. اما توليدکنندگان نخ سيستم پنبه اي و ترکيبي الياف مصنوعي نيز در سال 94 نسبت به سال 93 رشدي بالغ بر 14 درصدي را تجربه کردند. در سال 94 در مجموع 221 هزار و 500 تن نخ سيستم پنبه اي و ترکيبي الياف مصنوعي در کشور توليد شد، اين در حالي است که در سال 93 مجموع توليد اين محصول به 194 هزار تن مي رسيد.
    
محصولات منتخب با رشد منفي

اما در کنار محصولاتي که در سال گذشته رشد توليد را تجربه کردند، پنج محصول کمباين، کاميون کشنده، وانت، تراکتور، يخچال و فريزر بيشترين افت توليد را تجربه کردند. براساس داده هاي اعلام شده سال گذشته توليدکنندگان کمباين با توليد 225 دستگاه کمباين نسبت به سال 93 افت توليد 5/ 57 درصدي را تجربه کرد. کمباين توليد شده در سال 93 برابر با 530 دستگاه بود. قرار گرفتن کمباين در صدر ليست محصولاتي که افت توليد را تجربه کرده اند، در سال 94 در حالي است که توليدکنندگان اين محصول سال 93 در ميان پنج محصولي که بيشترين رشد توليد را تجربه کرده بودند، قرار داشت. کاميون کشنده دومين محصولي است که سال گذشته نسبت به سال 93 بيشترين افت توليد را تجربه کرد؛ به طوري که براساس آمار اعلام شده توليدکنندگان کاميون کشنده در سال گذشته در مجموع موفق به توليد 9 هزار و 842 دستگاه انواع کاميون در کشور شدند و افتي بالغ بر 53 درصد را تجربه کردند. اين در حالي است که در سال 93 کاميون کشنده توليد شده در کشور برابر با 20 هزار و 977 دستگاه بوده است.

 

افت 53 درصدي توليد کاميون کشنده در حالي است که در سال 93 اين محصول بيشترين رشد توليد را تجربه کرده بود، روندي که در سال گذشته پايدار نماند. از سوي ديگر براساس آمار اعلام شده، توليدکنندگان وانت سال گذشته در مجموع موفق به توليد 73 هزار و 200 دستگاه وانت در کشور شدند و به اين طريق افتي بالغ بر 51 درصد را تجربه کردند، اين در حالي است که در سال 93 توليدکنندگان وانت در مجموع موفق به توليد 151 هزار دستگاه وانت در کشور شده بودند. به گفته فعالان صنعتي، توقف توليد وانت پيکان از اواخر اسفند سال 93 يکي از عمده دلايل افت توليد اين محصول در سال گذشته بوده است، به طوري که محصولات جايگزين وانت پيکان نتوانستند به لحاظ تيراژ جايگزين محصول از رده خارج شوند. توليد تراکتور نيز در سال گذشته با افت بيش از 43 درصد همراه بود. براساس آمار اعلام شده در سال گذشته توليدکنندگان اين محصول در مجموع موفق به توليد 10هزار و 975 دستگاه تراکتور شدند. مجموع توليد تراکتور در سال 93 برابر با 19 هزار و 539 دستگاه بوده است.

 

يخچال و فريزر پنجمين محصولي است که در سال 94 با افت توليد بالغ بر 35 درصد مواجه شد، به طوري که براساس آمار اعلام شده در سال گذشته در مجموع 849 هزار و 900 دستگاه در کشور توليد کردند؛ اين در حالي است که در سال 93 يخچال و فريزر توليد شده در کشور برابر با يک ميليون و 313 هزار و 700 دستگاه يخچال و فريزر در کشور توليد شد. به گفته فعالان صنعتي، افت توليد پلي کربنات (PC) که يکي از مواد اوليه مورد نياز توليد يخچال و فريزر است يکي از عوامل افت توليد يخچال و فريزر در سال جاري محسوب مي شود، دليلي که توليدکنندگان رکود بازار را نيز به آن نسبت مي دهند و مي گويند: علاوه بر افت توليد پلي کربنات(PC)، رکود در بازار لوازم خانگي نيز موجب شد تا توليد يخچال و فريزر با افت مواجه شود.
    
محصولات معدني منتخب

براساس آمار اعلام شده از ميان 13 محصول منتخب معدني نيز در سال گذشته در مجموع سه محصول رشد توليد را تجربه کردند که در اين خصوص مي توان به ظروف شيشه، شيشه جام و شمش آلومينيوم اشاره کرد. آمار اعلام شده بيانگر آن است که سال گذشته در مجموع در کشور 639 هزار و 500 تن ظروف شيشه اي توليد شده است که در مقايسه با توليد 518 هزار تن ظروف شيشه توليد شده در سال 93 توليدکنندگان اين محصول توانستند رشد 5/ 23 درصدي را تجربه کنند. شيشه جام دومين محصولي است که رشد توليد را سال گذشته تجربه کرد.

 

سال گذشته در مجموع يک ميليون و 463 هزار تن شيشه جام در کشور توليد شد که رشدي نزديک به 20 درصد را تجربه کرده است. توليد شمش آلومينيوم نيز در سال 94 نسبت به سال 93 رشدي 8/ 3 درصدي را ثبت کرده است. اما در ميان محصولات معدني که افت توليد را تجربه کردند مي توان به کنسانتره زغال سنگ با افت بالغ بر 15 درصدي، سنگ آهن با افت بالغ بر 12 درصد، سيمان با افت نزديک به 12 درصد، چيني بهداشتي با افت بالغ بر 8 درصدي و محصولات فولادي با افت بالغ بر 7 درصدي اشاره کرد.
    
روند محصولات منتخب پتروشيمي

از سوي ديگر براساس آمار اعلام شده درخصوص کالاهاي منتخب پتروشيمي به تفکيک محصولات شيميايي و پليمري نيز 10 محصول منتخب پليمري در سال گذشته توانستند رشد 2/ 5 درصدي را تجربه کنند. رشد مجموع محصولات پليمري در حالي است که افت توليد برخي از محصولات پليمري تاثير بسياري بر توليد محصولات صنعتي دارد. در ميان محصولات پليمري اپوکسين رزين (ER) در سال 94 نسبت به 93 بيشترين افت توليد در ميان محصولات پليمري را تجربه کرد؛ به طوري که براساس آمار اعلام شده افت توليد اين محصول برابر با 63 درصد بوده است. توليد پلي اتيلن ترفتالات (PET) نيز در مدت مورد بررسي برابر با 17 درصد بوده است. پلي کربنات (PC) سومين محصول پليمري است که در اين مدت افت را تجربه کرد؛ افت توليد اين محصول برابر با 6 درصد بوده است، اين محصول از مواد اوليه اصلي محصولات صنعتي لوازم خانگي محسوب مي شود که افت توليد آن مي تواند بر توليد محصولات لوازم خانگي به طور مستقيم اثر بگذارد. اما درخصوص محصولات شيميايي براساس آمار اعلام شده مجموع محصولات منتخب شيميايي در مدت زمان مورد بررسي رشدي 2/ 2 درصدي داشته است.

 

 

نظرات

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد