درباره انجمن

با عنايت به توسعه روزافزون صنعت پلاستیک و اهميت آن در اقتصاد كشور، توجه به تشكيل انجمنهاي تخصصی كه بتواند مكمل توسعه صنعت پتروشیمی در ايران باشد ضروري بنظر مي رسد. انجمن تولید کنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن هم به عنوان يك انجمن تخصصی در جهت كمك به حل مشکلات صنفی این قشر شریف و ارتقاء دانش فنی این صنعت، در تاريخ 20 آذر 1381 با همكاري وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشكيل و به ثبت رسيد.

 

انجمن لوله و اتصالات پلی اتیلن