تعرفه تبلیغات

شرایط پذیرش آگهی در سایت انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن

 

الف: تعرفه های تبلیغات:

صفحه اصلی:

1.  آگهی هدر با کد شناسه A1 ثابت: مبلغ اجاره ماهیانه 700 هزار تومان

2. آگهی ستون سمت چپ با کد شناسه A2 چرخشی: مبلغ اجاره ماهیانه: 280هزار تومان (بدون نمایش در نسخه موبایل)

3. آگهی سمت راست با کد شناسه A3 چرخشی: مبلغ اجاره ماهیانه: 380 هزار تومان

صفحات داخلی:

4. آگهی هدر با کد شناسه B1 ثابت: مبلغ اجاره ماهیانه 440 هزار تومان

5. آگهی ستون سمت چپ با کد شناسه B2 چرخشی: مبلغ اجاره ماهیانه 250 هزار تومان

ب: تبصره های تبلیغات:

2. حداکثرمیزان قرارداد 3 ماهه و سقف قرارداد تا پایان سال 97 است.

3. وب سایت ضمانتی در ارائه تعداد کلیک بر روی آگهی ها به سفارش دهندگان ندارد.

4. ابعاداگهی بر مبنای مگاپیکسل می باشد.

ج: نحوه پرداخت:

تسویه قرارداد به صورت نقد ابتدای  قرارداد دریافت می گردد.

شماره حساب انجمن :84908357/95

شماره شبا انجمن : 8490835795 IR 45 0120 000 000 00 

 

بانک ملت , بنام انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی­ اتیلن