انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن

Iranian Association of PE Pipe & Fitting Producers

تصاویر دومین جلسه کمیته فنی انجمن صنفی تولید کنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن

ثبت نام در وب سایت